චීන සැපයුම්කරු 4pcs සඳකඩපහණ බිත්ති පාවෙන රාක්කය වටා සකසා ඇත

ලී වලින් සාදන ලද මෙම රාක්කය ඕනෑම වර්‍ගයක් රිසිකරණය කළ හැකිය, වටකුරු හැඩය, ඇතුළත පළිඟු, ගල්, මල්, යතුරු, කුඩා තෑගි, සැරසිලි යනාදිය ගබඩා කිරීම සඳහා එක් රාක්කයක් තිබේ.

1

 

මෙම රාක්කය ලී, ලෝහ ආදියෙන් සෑදිය හැකිය, ඕනෑම වර්ණයක් රිසිකරණය කළ හැකිය, එය හතරැස් හෝ හතරැස් හැඩයකින් යුත් බළලා රාක්කයට, නිදන කාමරයට, විවේකයට යනාදිය ඇතුළේ ගබඩා පළිඟු, ගල්, ඔරලෝසු ආදිය ද විය හැකිය.

cat shelf house

 

අපි කර්මාන්තශාලාව ද වෙනත් ඒවා සපයන්නෙමු බළලා රාක්කය , ලී රාක්ක, ආදිය

wooden double moon shelf https://www.shundacrafts.com/arts-and-crafts/ https://www.shundacrafts.com/mirror/ Wall Mounted boho (5) pro (3) Wooden Tree of Life (3)


තැපැල් වේලාව: සැප්තැම්බර් 01-2021